Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia szkoleń dla personelu POZ dotyczące nowotworów głowy i szyi w ramach projektu „ Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 6 szkoleń w roku 2018.

Celem zapytania jest wybór Wykładowcy do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu. W wyniku zrealizowanych szkoleń  lekarze POZ podniosą kompetencje w zakresie nowotworów w rejonie głowy i szyi.

Tematyka:

  1. Epidemiologia nowotworów głowy i szyi.
  2. Wczesne objawy nowotworów głowy i szyi.
  3. Diagnostyka nowotworów głowy i szyi.
  4. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi.

 

Czas trwania I szkolenia: 4h

Liczba uczestników w grupie: 20 lekarzy POZ

Liczba szkoleń 2018 : 6 szkoleń, 6 grup szkoleniowyc

 

Terminy szkoleń: 21 kwietnia 2018r., 28 kwietnia 2018r.

Kolejne szkolenia ustalane będą na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Pytający zastrzega, że liczba szkoleń, godziny szkoleń, podane terminy oraz liczba uczestników szkoleń mogą ulec zmianie.

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń, przyjmujemy minimum 12 uczestników oraz maksimum 24 uczestników szkolenia.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania.
Ofertę należy składać do dnia 19 kwietnia do godziny 15:00 osobiście w pokoju 5002 ul. Garbary 15, Poznań, bądź mailowo na adres jaroslaw.lojewski@wco.pl .

 

Osoba do kontaktu:

Jarosław Łojewski 61 88 50 729

jaroslaw.lojewski@wco.pl