W ramach projektu Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorski, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 21-25 października 2019 roku organizuje obóz rehabilitacyjny dla chorych z nowotworami głowy i szyi.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 11 godzin wykładów i warsztatów fizjoterapeutycznych dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu.

Tematyka:
1. Zajęcia treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
2. Zajęcia kształtowania wydolności ogólnej z wykorzystaniem elementów nornic walking u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
3. Zajęcia kształtowania koordynacji, siły oraz właściwych zakresów ruchów w obrębie barkowej i kończyn górnych u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
4. Zajęcia sprawności ogólnej z wykorzystaniem elementów zespołowych gier sportowych.
5. Zajęcia kształtowania równowagi oraz sprawności ogólnej z wykorzystaniem przyrządów równoważnych oraz gum rehabilitacyjnych.

Termin realizacji obozu: 21-25 październik 2019 r.
Miejsce realizacji obozu: Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie
Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Liczba godzin wykładów i warsztatów: 11 godzin (11x 60 minut)

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:
– posiadać doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej na wyższej uczelni kształcącej fizjoterapeutów lub w prowadzeniu badań naukowych w zakresie fizjoterapii onkologicznej,
– posiadać wiedzę dotyczącą postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

Ofertę należy składać do 16 października 2019 roku do godziny 12:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu (pok. 19). Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925