Rozeznanie rynku – psycholog, logopeda

Dotyczy: projektu Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Program wsparcia emocjonalnego”

Termin realizacji: marzec 2020 – grudzień  2020

Opis zadania: Przeprowadzenie programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych w projekcie. Chorzy w ramach projektu będą mogli skorzystać z 1,5- godzinnego spotkania z psychologiem oraz logopedą. Wsparcie zaplanowane jest dla 50 pacjentów, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.

Pomiar wskaźnika: Lista obecności

Liczba uczestników: 50 pacjentów

Liczba godzin spotkań w ramach wsparcia: 75 h (50 x 1,5h)

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Miejsce realizacji zadania: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 w Poznaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku: psycholog/logopeda,

– posiadać wiedzę dotyczącą postępowania z pacjentami onkologicznymi,

Ofertę należy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 14:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl  lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu (pok. 19).
Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729, 518 241 925.

Aktualizacja (25.02.2020r.): Ze względu na wpłynięcie niedostatecznej liczby zgłoszeń, termin składania ofert został przedłużony do 30 kwietnia br.