Rozeznanie rynku dotyczące emisji spotu edukacyjnego

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem projektu pn. “Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim” przez Wielkopolskie Centrum Onkologii zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na emisję spotu edukacyjnego, mającego zachęcić osoby z grupy docelowej pacjentów do badań przesiewowych. Poniżej znajdą Państwo opis zadania oraz kryteria wyboru Wykonawcy.

Projekt: Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Termin realizacji: kwiecień/maj 2020

Budżet na realizację zadania: 11 487,40  zł brutto

Opis zadania: Spot edukacyjny opracowany w ramach budowania świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi.

Grupa docelowa: osoby w wieku 40-65 lat, zamieszkujące województwo lubuskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie, znajdujące się w podwyższonej grupie ryzyka tzn. palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz narażone na zakażenie wirusem HPV lub osoby, u których przez ponad trzy tygodnie występują objawy niezwiązane z infekcją dróg oddechowych tj.:

– pieczenie języka,

– niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo biały naloty w jamie ustnej,

– ból gardła,

– przewlekła chrypka,

– guz na szyi,

– niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

– ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłosić się na bezpłatne badania przesiewowe do Wielkopolskiego Centrum Onkologii lub innych ośrodków specjalistycznych, wykonujących badania. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 88 50 729 lub na stronie internetowej www.oppngis.pl.

Spot edukacyjny ma charakter informacyjny, prosty przekaz oraz język zrozumiały dla odbiorców. Został on wcześniej przygotowany na potrzeby projektu, trwa 60 sekund. Wielkopolskie Centrum Onkologii posiada aktualną licencję na jego rozpowszechnienie.

Opis przedmiotu rozeznania zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest emisja spotu edukacyjnego w lokalnych stacjach telewizyjnych na terenie wsparcia projektu – województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie w czasie antenowym ułożonym tak, aby odbiorcami była grupa docelowa pacjentów.

Kryterium oceny w 100% będzie cena.

Przygotowane oferty proszę o przesłanie mailowo na adres pngs@wco.pl do 9 marca 2020 roku do godz. 14:00. W ofercie proszę o podanie ceny za emisję jednego spotu, ilość przewidzianych emisji w ramach oferty oraz cenę całkowitą za emisję spotu edukacyjnego.

Z wyrazami szacunku,

Sandra Roczeń