Regulamin rejestracji na badania


Regulamin rejestracji pacjentów i przeprowadzania badań w projekcie „Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim”

1.Ogólne zasady rejestracji do Projektu w Wielkopolskim Centrum Onkologii:

a) Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30;
b) Pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie;
c) Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu 61 885 07 29 lub osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Poznaniu, przy ul.  Za Bramką 1.
d) W chwili rejestracji Pacjent powinien mieć przy sobie dowód osobisty;
e) Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i orientacyjnej godzinie przyjęcia oraz miejscu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Świadczenia udzielane są w dniach i godzinach pracy Placówki;
f) Na badanie profilaktyczne może zapisać się Pacjent spełniający kryteria projektu tj.:

                – wiek pomiędzy 40 a 65. rokiem życia,

                – zamieszkiwanie województwa lubuskiego,  wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego,

– występowanie charakterystycznych objawów laryngologicznych tj. pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, ból w trakcie połykania oraz/lub problemy z połykaniem, guz na szyi, jednostronna niedrożność nosa oraz/lub krwawy wyciek z nosa występujące dłużej niż trzy tygodnie lub bycie w grupie podwyższonego ryzyka (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, ryzykowne zachowania seksualne, nowotwór głowy i szyi w wywiadzie rodzinnym);

g) Od powyższych kryteriów nie robi się odstępstw;
h) Pacjent nie spełniający kryteriów kwalifikowalności projektu, zostaje poinformowany o alternatywnych drogach skorzystania z świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej;
i) W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby;
j) Pacjent może przystąpić do badania raz na 24 miesiące.

2. Ogólne zasady rejestracji przez lekarza POZ:

a) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, współpracujący z Wielkopolskim Centrum Onkologii w ramach projektu może kierować Pacjentów na badania przesiewowe w kierunku nowotworów głowy i szyi. Listę placówek POZ można znaleźć pod linkiem https://oppngis.pl/lista-placowek-poz/;
b) Podczas wizyty lekarz przekazuje Pacjentowi komplet dokumentów – formularz zgłoszeniowy, oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, ankietę oraz numer telefonu, pod którym można się zarejestrować;
c) Wypełnione dokumenty Pacjent przynosi na wizytę w Ambulatoryjnym Ośrodku Specjalistycznym, lista AOS dostępna pod linkiemhttps://oppngis.pl/lista-osrodkow-aos/, w ulotce lub plakacie informacyjnym oraz w Biurze Projektu.
d) Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane.

3. Przebieg wizyty:

a) Pacjent stawia się na wizytę w wyznaczonym terminie i miejscu oraz godzinie ustalonej przy rejestracji;
b) Pacjent kierowany przez lekarza rodzinnego na wizytę pierwszorazową lub ambulatoryjny ośrodek specjalistyczny na diagnostykę pogłębioną, powinien mieć przy sobie wypełniony zestaw dokumentów – formularz zgłoszeniowy, oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, ankietę;
c) Pacjenci, którzy nie byli kierowani przez lekarza rodzinnego otrzymają zestaw dokumentów do wypełnienia na miejscu;
d) Świadczenia specjalistyczne będą udzielane według kolejności zgłaszania;
e) Na wizycie pierwszorazowej przeprowadzane jest badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu oraz udzielana porada laryngologa;
f) Pacjent wymagający dalszej diagnostyki, w ramach projektu kierowany jest przez lekarza na etap pogłębiony, w ramach którego Pacjent może mieć przeprowadzone badanie USG, pobranie wycinka lub biopsję cienkoigłową. W przypadku, gdy wskazane byłoby badanie inne niż ww., lekarz poinformuje Pacjenta o dalszej procedurze;
g) O tym, na jakie badanie zostanie skierowany Pacjent decyduje wyłącznie lekarz przeprowadzający badanie;
h) Diagnostyka pogłębiona odbywa się wyłącznie we wtorki, chyba że lekarz przeprowadzający badanie postanowi inaczej;
i) O możliwości odbioru wyniku badania pacjent dowiaduje się po upływie 14 dni, dzwoniąc pod numer telefonu 61 88 50 729;
j) Wyniki badań pacjent odbiera osobiście podczas wizyty, której termin ustalono wcześniej telefonicznie;
k) Opieka i udzielanie pomocy medycznej pacjentom odbywać się będzie zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Wersja do pobrania »Regulamin rejestracji i przeprowadzania badań dla Pacjentów