Ramowy Program VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki NGIS

województwo miasto/data działania
wielkopolskie    
1 POZNAŃ Kontakt:

Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

tel. 61 88 50 729, 603 942 135

e-mail: pngs@wco.pl

  21 września 2020

poniedziałek

Konferencja prasowa  poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi w Warszawie

Wywiady w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa

  22 września 2020

wtorek

Debata z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia w Poznaniu/woj. wielkopolskim
  23 września 2020

środa

Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania: tel. 61 88 50 729

  24 września 2020

czwartek

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla licealistów i studentów (online)

Akcje promocyjne na terenie miasta (Galeria Avenida)

  25 września 2020

piątek

Wykłady dla pacjentów dotyczące rehabilitacji po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi
2 POZNAŃ Kontakt:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.: +48 61 8691 387,  fax: +48 61 8691 690

e-mail: otosk2@ump.edu.pl

  21 września 2020

poniedziałek

·         Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka występowania nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania: tel. 503 414 178

·         Kompleksowa akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pacjentów oraz organizacji pacjenckich zwracająca uwagę na problem nowotworów głowy i szyi

·         Bezpośredni kolportaż broszur edukacyjnych wśród mieszkańców miasta Poznania

  22 września 2020

wtorek

  23 września 2020

środa

·         Wykład edukacyjny połączony z warsztatami dot. leczenia, pielęgnacji, profilaktyki wtórej oraz logopedii

·         Konsultacje z logopedą nt. rehabilitacji pacjentów po operacjach głowy lub szyi

 

  24 września 2020

czwartek

·         Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka występowania nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania: tel. 503 414 178

·         Wykłady edukacyjne z zakresu czynników ryzyka, profilaktyki oraz objawów występowania nowotworów głowy i szyi dla pacjentów oraz ich rodzin

  25 września 2020

piątek

·         Wykłady edukacyjne, szkolenia  dla personelu placówek POZ z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów głowy lub szyi
dolnośląskie    
3 WROCŁAW Kontakt:

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Borowska 213

  21 września 2020

poniedziałek

·         Konferencja prasowa z udziałem onkologów oraz otolaryngologów USK

·         Wywiady i wystąpienia w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych

  22 września 2020

wtorek

·         Debata w urzędzie marszałkowskim /wojewódzkim

·         Godz. 9.00-13.00 Teleporady:

nr tel: 882742198 – teleporada otolaryngologa

nr tel: 882742661- teleporada stomatologa/chirurga szczękowo-twarzowego

 

UWAGA! Na podstawie wywiadu i rozmowy z pacjentem, pacjenci zostaną kwalifikowani i rejestrowani do konsultacji z badaniem endoskopowym górnych dróg oddechowych.

  24 września 2020

czwartek

·         Przygotowanie filmów edukacyjnych dla: personelu medycznego, pacjentów, studentów oraz licealistów

·         Wykłady edukacyjne w wybranych szkołach

·         Godz. 9.00-12.00 Teleporady:

nr tel: 882742198- teleporada logopedy

nr tel: 882742661- teleporada psychologa

 

UWAGA! Na podstawie wywiadu i rozmowy z pacjentem, pacjenci zostaną kwalifikowani i rejestrowani do konsultacji z badaniem endoskopowym górnych dróg oddechowych.

  25 września 2020

piątek

·         Przygotowanie filmów edukacyjnych z poradami fizjoterapeuty, logopedy, foniatry oraz teleporady z tymi  specjalistami
4 WROCŁAW Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 Wrocław

Tel. 71/36-89-212/254

e-mail: blaszczyk.dawid@dco.com.pl | www.onkologika.org |

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Punkt informacyjno-edukacyjny na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii
kujawsko-pomorskie    
5 GRUDZIĄDZ Kontakt:

Regionalny Szpital Specjalistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

86-300 Grudziądz ul Rydygiera 15/17

Tel.  56 6413421

  21 września 2020

poniedziałek

·         Konferencja prasowa na terenie szpitala z udziałem dyrekcji i konsultanta wojewódzkiego z zakresu otolaryngologii w woj. Kujawsko-pomorskim – dr Piotra Winiarskiego
  22 września 2020

wtorek

·         Spotkanie z Prezydentem i Radą Miasta Grudziądza w celu promocji i wsparcia działań profilaktycznych
  23 września 2020

środa

·         Badania Profilaktyczne  w Poradni Otolaryngologicznej na I piętrze w gabinecie nr 120

Konieczna rejestracja na badania pod nr tel.  56 6413421

UWAGA!  Przed wejściem do Szpitala należy zgłosić się na tzw. TRIAŻ do PUNKTU SEGREGACJI PACJENTÓW oraz poruszać się w masce zasłaniającej usta i nos. Badania skierowane są do osób w wieku 40 – 65 lat, u których występują niepokojące objawy lub należą do grupy ryzyka

  24 września 2020

czwartek

·         Wykład promocyjny online dla lekarzy POZ
  25 września 2020

piątek

·         Spotkanie z grudziądzkim oddziałem klubu laryngektomowanych
6 BYDGOSZCZ Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Akcja uświadamiająca wśród pacjentów poradni laryngologicznych oraz poradni POZ w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Ciechocinku
lubelskie    
7 ZAMOŚĆ Kontakt:

Oddział Laryngologiczny

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii W Zamościu

ALEJE JANA PAWŁA 10, 22-400 Zamość

Tel. 84 677 37 20

  21 września 2020

poniedziałek

Informacje prasowe o planowanej kampanii

Wywiad dla lokalnej TV

Rejestracja telefoniczna pacjentów na bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

  22 września 2020

wtorek

Rejestracja telefoniczna pacjentów na bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

  23 września 2020

środa

Bezpłatne badania przesiewowe 

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

  24 września 2020

czwartek

Wykład edukacyjny dla lekarzy, pielęgniarek szpitali i POZ: Nowotwory głowy i  szyi. Epidemiologia, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.
  25 września 2020

piątek

Konsultacje dla pacjentów po operacjach onkologicznych: laryngolog, foniatra, logopeda, psycholog. Spotkanie z  Członkami Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Laryngectomowanych
8 BIAŁA PODLASKA Kontakt:

Oddział Otolaryngologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

Tel.: 83 41 47 170

  21 września 2020

poniedziałek

Bezpłatne badania profilaktyczne godz. 15.00-17.00

Rejestracja na badania:  tel. 83 41 47 170

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

Akcja edukacyjna dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów w formie fotografii na terenie szpitala

Informacja na stronie internetowej i facebookowej szpitala

  24 września 2020

czwartek

Bezpłatne badania profilaktyczne godz. 15.00-17.00

Rejestracja na badania:  tel. 83 41 47 170

lubuskie    
9 ZIELONA GÓRA Kontakt:

Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Kliniczny Oddział Otolaryngologii

Ul. Zyty 26 Zielona Góra

Tel.:  68 32 96 621

  21 września 2020

poniedziałek

Konferencja prasowa

Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach

  22 września 2020

wtorek

Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

  23 września 2020

środa

Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

  24 września 2020

czwartek

Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów

  25 września 2020

piątek

Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

łódzkie    
10 ŁÓDŹ Kontakt:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii ul. Żeromskiego 113, Łódź

Tel. 42 63 93 581

  21 września 2020

poniedziałek

Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00  Tel. 42 63 93 581
  22 września 2020

wtorek

Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00  Tel. 42 63 93 581
  23 września 2020

środa

Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00  Tel. 42 63 93 581
  24 września 2020

czwartek

Dzień badań profilaktycznych – dla osób z grup ryzyka (badanie lekarskie bez skierowania): Godz. 12.00-14.00 – Pracownia fiberoskopowa Kliniki  Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
  25 września 2020

piątek

Dzień badań profilaktycznych – dla osób z grup ryzyka (badanie lekarskie bez skierowania): Godz. 12.00-14.00 – Pracownia fiberoskopowa Kliniki  Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
11 ŁÓDŹ Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Ul. Kopcińskiego 22,

90-153 Łódź

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

 Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala

Informacja na stronie internetowej szpitala

12 TOMASZÓW MAZOWIECKI Kontakt:

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.

Ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 786 81 00

  21 września 2020

poniedziałek

  • Bezpłatne badania przesiewowe 

Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00  Tel. 44 786 81 00

pacjenci w wieku 40-65 lat;

województwo łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie;

niepokojące objawy laryngologiczne

  • Dzień współpracy z mediami: Rozesłanie komunikatów prasowych,  rozmowy o profilaktyce na antenie rozgłośni z udziałem lekarzy Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED (Radio Łódź, Radio Strefa FM, Radio FAMA)
  24 września 2020

czwartek

  Promocja programu profilaktyki w terenie (stoiska informacyjne w miejscach użyteczności publicznej)
małopolskie    
13 KRAKÓW Kontakt:

Oddział Kliniczny Otolaryngologii

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

Tel. 12 400 12 51

  21 września 2020

poniedziałek

Konferencja prasowa – poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi promująca ośrodek oraz Program Profilaktyki, informująca o działaniach zaplanowanych w tym tygodniu w naszym

Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa celem nagłośnienia kampanii wśród mieszkańców Małopolski

Przygotowanie materiału dla lokalnej telewizji o konieczności badań profilaktycznych nowotworów głowy i szyi

  22 września 2020

wtorek

Badania profilaktyczne godz. 8.00-14.00: Poradnia Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Rejestracja telefoniczna: tel. 12 400 12 51 od 14.09.2020 do 18.09.2020 w godz. 9:00-14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc: pacjenci w wieku 40-65 lat; niepokojące objawy laryngologiczne. Uwaga: w celu ustalenia terminu konsultacji trzeba wypełnić krótką ankietę, która będzie kwalifikowała do badania.

  23 września 2020

środa

Badania profilaktyczne godz. 8.00-14.00: Poradnia Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Rejestracja telefoniczna: tel. 12 400 12 51 od 14.09.2020 do 18.09.2020 w godz. 9:00-14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc: pacjenci w wieku 40-65 lat; niepokojące objawy laryngologiczne. Uwaga: w celu ustalenia terminu konsultacji trzeba wypełnić krótką ankietę, która będzie kwalifikowała do badania.

  24 września 2020

czwartek

Wykłady edukacyjne, szkolenia dla pielęgniarek, stomatologów, lekarzy rodzinnych

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów

  25 września 2020

piątek

konsultacje psychologiczne

konsultacje foniatryczne

konsultacje logopedyczne

14 KRAKÓW Kontakt:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Informacja dla pacjentów na stronie internetowej Szpitala :

https://5wszk.com.pl/zapraszamy-na-bezplatne-badania-w-ramach-europejskiego-tygodnia-profilaktyki-nowotworow-glowy-i-szyi.html

oraz profilu FB :
https://www.facebook.com/5wszk/

 
  22 września 2020

wtorek

Spotkanie Komendanta 5WSzK władzami województwa i małopolskiego NFZ

Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

  23 września 2020

środa

Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

  24 września 2020

czwartek

Wykłady on-line: Nowotwory głowy i szyi. Czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie- prof. Maciej Modrzejewski- specjalista  w zakresie chirurgii onkologicznej głowy i szyi (wykład odbędzie się o godzinie 10:00- link umożliwiający wysłuchanie wykładu zostanie udostępniony na stronie szpitala w dniu wykładu).

Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

  25 września 2020

piątek

Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

15 NOWY SĄCZ Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

Ul. Młyńska 10

33-300  Nowy Sącz

  21 września 2020

poniedziałek

Informacja w lokalnych mediach na temat Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
  24 września 2020

czwartek

 Wykłady na temat Nowotworów Głowy i Szyi dla studentów

Szkolenia edukacyjne dla pielęgniarek

  25 września 2020

piątek

Materiały  edukacyjne dla pacjentów
mazowieckie  
16 WARSZAWA Kontakt:

Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii

I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szpital Czerniakowski

Tel. 502 916 688

  21 września 2020

poniedziałek

Bezpłatne badania profilaktyczne dla pacjentów z grup ryzyka nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania  tel. 502 916 688   godz. 8:00 – 14:00

  23 września 2020

środa

Bezpłatne badania profilaktyczne dla pacjentów z grup ryzyka nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania  tel. 502 916 688   godz. 8:00 – 14:00

  24 września 2020

czwartek

 Wywiady/wystąpienia w lokalnych mediach

Spotkanie edukacyjne na temat nowotworów głowy i szyi

17 WARSZAWA Kontakt:

Oddział Laryngologii, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Tel.: 22 47 35 464

  21 września 2020

poniedziałek

·         Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa

·         ZAPISY TELEFONICZNE  NA BADANIA – GODZ. 8.00-14.00, Tel. 022 4735464

  22 września 2020

wtorek

·         Akcja promocyjno-informacyjna  – spotkanie z Dyrektorem MSSW

·         BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI w godz. 8-14.00

  23 września 2020

środa

·         BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI w godz. 8-14.00
  24 września 2020

czwartek

·         Wykłady edukacyjne dla pielęgniarek, lekarzy rodzinnych z regionu Mazowsza
  25 września 2020

piątek

·         Spotkania z pacjentami po przebytym leczeniu nowotworowym w Oddziale MSSW
18 WARSZAWA Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Narodowego Instytutu Onkologii

19 WARSZAWA Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala
20 RADOM Kontakt:

Radomskie Centrum Onkologii
ul. Uniwersytecka 6
26-600 Radom

Tel. 48 377 90 20

  21 września 2020

poniedziałek

·         Spotkanie z mediami lokalnymi
  22 września 2020

wtorek

·         Bezpłatne badania diagnostyczne

Rejestracja pod numerem tel.: 48 377 90 20 w godz. 7.30-18.00

  23 września 2020

środa

·         Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych
  24 września 2020

czwartek

·         Bezpłatne badania diagnostyczne

Rejestracja pod numerem tel.: 48 377 90 20 w godz. 7.30-18.00

  25 września 2020

piątek

·         Spotkanie informacyjne dla pacjentów i ich rodzin (online)
  26 września 2020

SOBOTA

·         Dzień Otwartych Drzwi – informacja, profilaktyka, zapisy na badania
21 SIEDLCE Kontakt:

AS-MED Siedlce

ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce

Tel.:  25-632-44-75

  21 września 2020

poniedziałek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

  22 września 2020

wtorek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

  23 września 2020

środa

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

  24 września 2020

czwartek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Całodniowe badania laryngologiczne. Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel.:  25-632-44-75

  25 września 2020

piątek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Całodniowe badania laryngologiczne  Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel.:  25-632-44-75

22 SIEDLCE Kontakt:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki

im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

z siedzibą w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Oddział Laryngologiczny

Tel. 25 640 34 50

  21 września 2020

poniedziałek

·         rozmowa z mediami nt. Tygodnia Profilaktyki w Szpitalu w Siedlcach
  23 września 2020

środa

·         Bezpłatne badania profilaktyczne – godz. 9:00 – 14: 00. Konieczna wcześniejsza rejestracja: tel. 25 640 34 50

·         Spotkanie z  mediami celem nagłośnienia akcji

  24 września 2020

czwartek

·         Czat z lekarzem laryngologiem – godz. 13:00 – 14:00
podlaskie  
23 BIAŁYSTOK Białostockie Centrum Onkologii

Ul. Ogrodowa 12, 15-001 Białystok

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala

pomorskie  
24 GDAŃSK Kontakt:

Klinika Otolaryngologii

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Tel. 58 349 31 10

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach

·         Informacja na stronie internetowej i facebookowej szpitala

·         Rejestracja na bezpłatne badania profilaktyczne tel. 58 349 31 10

śląskie  
25 KATOWICE Kontakt:

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

ul. Ziołowa 45/47

Katowice

Tel. Rejestracja główna szpitala:  32 359-81-04

  23 września 2020

środa

·         Dzień badań przesiewowych godz. 10.00-14.00

Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel. 32 359-81-04 w godz. 8.00-15.00

26 ZABRZE Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

ul. Curie- Skłodowskiej 10 Zabrze

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala
świętokrzyskie  
27 KIELCE Kontakt:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. S. Artwińskiego 3

tel. 41 367 46 53

  21 września 2020

poniedziałek

·         Konferencja prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi promująca ŚCO oraz Program Profilaktyki „Twój świadomy wybór”, informująca o działaniach zaplanowanych w Tygodniu Profilaktyki w ŚCO

·         Dyżur ekspercki podczas audycji radiowej

·         Audycje w mediach z udziałem pacjentów po zachorowaniu na nowotwór głowy i szyi (radio i TV)

·         Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

  22 września 2020

wtorek

·         Przygotowanie i kolportaż Apelu do decydentów, zwracającego uwagę na problem nowotworów głowy i szyi

·         Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

  23 września 2020

środa

·         Bezpłatne badania laryngologiczne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 41 367 46 53

·         Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

  24 września 2020

czwartek

·         Wykład online dla uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego – dr Sławomir Okła

·         Kolportaż materiałów edukacyjnych nt. Nowotworów głowy i szyi w POZ

·         Akcja edukacyjno-promocyjna w kieleckiej galerii z kolportażem materiałów edukacyjnych

·         Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

  25 września 2020

piątek

·         Dyżur telefoniczny specjalistów z zakresu logopedii i psychoonkologii, poradnictwa dietetycznego dla pacjentów o nowotworach głowy i szyi tel. 41 367 46 53

·         Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

28 KIELCE Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce

  UWAGA!

ZMIANA DATY!

29 września 2020

wtorek

·         Bezpłatne badania laryngologiczne
Zachodnio-pomorskie  
29 KOŁOBRZEG Oddział Otolaryngologiczny

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

  21 września 2020

poniedziałek

25 września 2020

piątek

·         Akcja edukacyjna na terenie szpitala