W imieniu własnym oraz pracowników Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu składam serdecznie podziękowania dla

Pani Darii Malik, Pani Anny Wygralak, Pani Elżbiety Zając, Pani Barbary Perenc,Pani Agnieszki Skolimowskiej, Pani Katarzyny Kostrzyńskiej, Pani Grażyny Niemier, Pana Macieja Brylewskiego oraz przedsiębiorstwa Projekty Wnętrz – Justyna Nowaczyk.

Dzięki Państwa szlachetnej i bezinteresownej postawie możemy poczuć się bezpieczniej przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Dziękujemy Państwu za okazanie wielkiego serca, troski oraz solidarności z pracownikami służby zdrowia.

Ordynator Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński