Podsumowanie VII ETPNGiS

Sprawozdanie z przebiegu VII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

16-20 września 2019 r.

„Po stronie przeżycia” – pod takim hasłem wystartował VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, zainaugurowany 16 br. Na konferencji prasowej w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Na spotkaniu pojawili się wybitni specjaliści leczenia nowotworów głowy i szyi na czele z profesorem Wojciechem Golusińskim, prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi oraz profesorem Henrykiem Skarżyńskim ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Podczas wydarzenia obecni byli reprezentanci instytucji związanych ze zdrowiem: Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy też Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, a także organizacje, które angażują się w pomoc dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Łącznie na sali pojawiło się około 60 osób. Kampanię „Make Sense/Zrozumieć nowotwory głowy i szyi” w ramach której odbywał się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi wsparli znani artyści: Danuta Stenka, Marcin Bosak, Karolina Gruszka, Honorata Witańska, Justyna Szafran oraz Sławomir i Kajra. Konferencję poprowadziła znana dziennikarka Beata Tadla.

Podczas wydarzenia licznie zebrani goście wysłuchali najnowszych doniesień na temat epidemiologii i leczenia nowotworów głowy i szyi przedstawionych przez profesora Wojciecha Golusińskiego. Doktor Bartłomiej Spławski z Centrum Onkologii- Instytut w Warszawie podczas swojego wystąpienia o leczeniu systemowym podkreślił przełomowy moment, jakim jest refundacja niwolumabu w terapii nowotworów głowy i szyi. Doktor Sławomir Marszałek omówił natomiast drogę powrotu pacjentów do zdrowia z perspektywy fizjoterapeuty. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień odbyła się dyskusja „Co zrobić, aby Polska stała się liderem skutecznej profilaktyki i leczenia nowotworów głowy i szyi?”. Eksperci przypomnieli omówione podczas wykładów czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów głowy i szyi i wspólnie zastanawiali się z czego wynika ich niska wykrywalność. Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że dopóki nie zwiększy się świadomość społeczeństwa o nowotworach głowy i szyi, dopóty nie będzie szansy na dorównanie wynikom leczenia krajom takim jak Norwegia. Paneliści wystosowali również apel do mediów, które dzięki swoim możliwościom mogą skutecznie dotrzeć do społeczeństwa. Eksperci zgodnie uznali istotę działań medialnych za jedne z priorytetów w walce o skuteczną profilaktykę. Paneliści podziękowali również gwiazdom, które zdecydowały się wesprzeć zarówno kampanie, jak i Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i szyi swoją obecnością na konferencji, a także działaniami w social-mediach.

Na konferencji pojawiło się ponad 20 czołowych polskich redakcji, jak PAP, TV Trwam, Dziennik.pl, Puls Medycyny, IAR Polskie Radio czy też Panorama. Zarówno przed jak i po wydarzeniu miały miejsce liczne wywiady z prelegentami, jak również z ambasadorami kampanii. Media szczególnie zainteresowane były działaniami odbywającymi się w kontekście Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz aktualnym stanem wykrywalności i leczenia nowotworów głowy i szyi w Polsce. W efekcie, dzięki ogromnemu zainteresowaniu mediów, już pierwszego dnia po konferencji liczba publikacji na temat wydarzenia przekroczyła 50, by po czterech dniach trwania działań medialnych sięgnąć 160.

Konferencje otwierające  Tydzień Profilaktyki odbywały się na terenie całej Polski. Swoje spotkania zorganizowały również Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Kolejny dzień – 17 września – upływał pod hasłem „Dzień spotkań z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia”. Wielkopolskie Centrum Onkologii zorganizowało w tym dniu debatę połączoną z konferencją prasową, na której zjawili się przedstawiciele Władz Samorządowych – m. in. Poseł na Sejm VII Kadencji Pan Krzysztof Ostrowski oraz wiceprezydent Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski oraz osoby reprezentujące podmioty zarządzające opieką zdrowotną na terenie województwa wielkopolskiego. Podczas wydarzenia, Pan Profesor Wojciech Golusiński opowiedział o misji i celach Kampanii Make Sense oraz Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, a lekarze pracujący w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej przeprowadzili wykłady na temat epidemiologii i profilaktyki tej grupy nowotworów. W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaproszone media pytały o szczegóły całego przedsięwzięcia, dopytywały o możliwości pomocy dla pacjentów onkologicznych oraz o czynniki ryzyka kwalifikujące Pacjentów na bezpłatne badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Wśród zaproszonych reporterów znaleźli się przedstawiciele m.in. Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Polskiej Agencji Prasowej Oddział Poznań, TVP 3 Poznań oraz Głosu Wielkopolskiego i Gazety Wyborczej. Informacji na temat Tygodnia Profilaktyki oraz badań profilaktycznych można było usłyszeć w głównych wielkopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie. Spotkania i debaty na temat jakości ochrony zdrowia odbywały się również w pozostałych Ośrodkach biorących aktywny udział w Tygodniu Profilaktyki, m.in. spotkania z przedstawicielami związków pracodawców ochrony zdrowia (Uniwersytet Medyczny Poznań) oraz forum dla lekarzy (Wrocław).

18 września rozpoczął się dzień badań profilaktycznych. W tym czasie w 17 ośrodkach w całej Polsce przebadano łącznie ponad  700 osób. Kilkaset osób, które nie zdążyły zarejestrować się na badania w tym dniu, zostaną przebadane w przeciągu kolejnych miesięcy. W Wielkopolskim Centrum Onkologii zostało zbadanych 61 pacjentów, a prawie 300 zostało zapisanych na badania w następnych tygodniach. Badania w WCO były prowadzone w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Glowy i Szyi w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Przebadać mogły się osoby zamieszkujące teren wsparcia, będących w wieku pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, które w ostatnim czasie zauważyły u siebie niepokojące objawy ze strony jamy ustnej, gardła, nosa lub uszu, a w szczególności: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem). Badania wskazane są również dla osób znajdujących się w grupie ryzyka (tj. są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają w wywiadzie ryzykowne zachowania seksualne).

Oprócz badań profilaktycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii zorganizowało również szkolenie dla Pielęgniarek Środowiskowych w ramach zadania pn. Program działań edukacyjnych – Warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek środowiskowych, Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W spotkaniu wzięło udział 20 pielęgniarek z obszaru wsparcia, które zostały przeszkolone pod kątem epidemiologii, profilaktyki i opieki nad pacjentem z nowotworami głowy lub szyi oraz po leczeniu tych pacjentów. Panie miały okazję wziąć udział w praktycznej części spotkania, w której firmy współpracujące z Wielkopolskim Centrum Onkologii przedstawiły najnowsze trendy w żywieniu pacjenta oraz pokazały najnowsze techniki wymiany akcesoriów u pacjenta laryngektomowanego. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem od obecnych na nim Pań, które wyraziły chęć współpracy i poszerzania wiedzy, w przypadku ewentualnych kolejnych działań Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

EDUKACJA to hasło, które towarzyszyło dniu 19 września. Celem tego dnia było zwiększanie wiedzy docelowych grup na temat ryzyka wystąpienia nowotworów głowy i szyi. W całej Polsce w wykładach, pogadankach i innych spotkaniach wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, lekarze, pielęgniarki, pacjenci. W Poznaniu dzień ten poświęcono młodzieży z I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz z Liceum i Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu. Członkowie zespołu profilaktycznego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii z Panem Profesorem Wojciechem Golusińskim na czele przeprowadzili wykłady edukacyjne dla uczniów. Młodzież była zachwycona wykładami oraz chętnie zadawała dodatkowe pytania specjalistom, co tylko potwierdza ich chęć uczenia się i zdobywania wiedzy. Dla najbardziej aktywnych przewidziane były niespodzianki, w postaci gadżetów i pomocy naukowych.

Z akcją edukacyjną ruszyli również Koordynatorzy Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, którzy przy współpracy z dyrekcją Centrum Handlowego Avenida w Poznaniu, zorganizowali stoisko informacyjno- edukacyjne  na terenie galerii. W  akcji pomagali studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy przekazując foldery informacyjne, tłumaczyli potrzebę profilaktycznego badania się oraz zachęcali klientów „Avenidy” do zapisywania się na bezpłatne badania.

Ostatni dzień VII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi był dniem pacjenckim. Tego dnia stowarzyszenia pacjenckie z całej Polski oraz ich rodziny spotykały się, aby wspólnie wysłuchać własnych doświadczeń i podzielić się przemyśleniami na temat leczenia
i rehabilitacji. W Wielkopolskim Centrum Onkologii takie spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi. Wydarzenie pod nazwą „Pacjent dla Pacjenta” poprowadzone zostało przez doktora Sławomira Marszałka – prezesa Stowarzyszenia, a wśród zaproszonych gości znalazła się Pani Agnieszka Hamerlińska- onkologopeda oraz Pan Franciszek Reszkowski- pacjent Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, który podzielił się swoimi przeżyciami z rehabilitacji i opowiedział, jak wygląda jego życie po operacji i leczeniu. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Pani Barbara Ulatowska – Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, która podkreśliła, jak istotna jest współpraca pomiędzy organizacjami pacjenckimi. Spotkanie zakończyło się walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi, podczas którego podsumowano ostatnie lata działalności i wybrano nowy zarząd. Podobne spotkanie zorganizowano na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (Stowarzyszenie Pacjentów po Operacjach Głowy i Szyi – Pomoc dla Życia).

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia oraz Instytucjom, które swoim autorytetem podniosły rangę VII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki serdecznie dziękujemy, a wszystkich pacjentów zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi!