O projekcie

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi autorstwa prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego, jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi.

 

Ta grupa chorób najczęściej diagnozowana jest w III i IV stadium zaawansowania, medycyna wówczas może zaoferować jedynie leczenie paliatywne, którego celem jest przedłużenie życia i poprawa jego komfortu.

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów liczba nowych rozpoznań wzrosła w ostatniej dekadzie o 25% tj. z 8 694 do 10 801. Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na nowotwory głowy i szyi o 10%. Dotychczas w Europie i w Polsce  nie prowadzono populacyjnych działań ukierunkowanych na profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów głowy i szyi.

Utworzenie Ogólnopolskiego Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, jest działaniem wysoce innowacyjnym. Wpisuje się również w politykę European Head and Neck Society, które zaleca tworzenie tego typu programów w krajach europejskich.

 

Głównym celem Programu Profilaktyki jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, mało inwazyjne leczenie, szybki powrót do zdrowia/pracy poprzez:

stworzenie programu profilaktyki pierwotnej,

mającego na celu popularyzację postaw prozdrowotnych i doprowadzenie do zmian stylu życia, w oparciu o 4 filary:

 • edukację (popularyzacja wiedzy nt. postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia),
 • podniesienie świadomości (zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi poprzez: współpracę z mediami, publikację artykułów związanych z tematyką programu, uczestnictwo w imprezach masowych i promocję programu, prowadzenie strony internetowej, prowadzenie infolinii dla pacjentów i ich rodzin, organizację tygodnia wiedzy o nowotworach głowy i szyi, przygotowanie i druk broszur dla społeczeństwa),
 • platformę współpracy (nawiązanie współpracy z przedstawicielami władz państwowych i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi),
 • program wsparcia emocjonalnego (stworzenie zespołów psychologiczno-socjalnych stanowiących wsparcie emocjonalne chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi i ich rodzin),

stworzenie programu profilaktyki wtórnej,

którego realizacja doprowadzi do zwiększenie wykrywanych zmian we wczesnych stadiach zaawansowania.

W ramach Programu profilaktyki wtórnej realizowanego w sieci  lokalnych centrów profilaktyki, w których będą wykonywane badania przesiewowe dla osób z grupy wiekowej 40-65 lat, znajdujących się w grupie ryzyka (tj. są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają w wywiadzie ryzykowne zachowania seksualne), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem).

Zaletą badań realizowanych w ramach Programu jest krótki czas oczekiwania na wizytę oraz brak konieczności posiadania skierowania.

Pacjenci, u których zostanie wykryta zmiana o charakterze złośliwym kierowani będą na leczenie do najbliższej jednostki multidyscyplinarnego leczenia nowotworów głowy i szyi.

Objęcie Programem osób z grupy ryzyka nowotworów głowy i szyi oraz wdrożenie leczenia oszczędzającego, które zapewni wysoki odsetek przeżyć 3 i 5-letnich oraz pozwoli chorym wrócić do pracy.

Wartość projektu: 2 491 929,25 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 2 100 197,97 zł
Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.06.2021 r..

Badanie przesiewowe w ramach Programu obejmować będzie:

Etap podstawowy:

Porada i badanie laryngologiczne z użyciem nasofiberoskopu (zgodnie z  opracowaną kartą badania profilaktycznego)

Etap pogłębiony

(ze względu na różne lokalizacje podejrzanych zmian niezbędne jest wprowadzenie kilku badań weryfikujących podejrzenie nowotworu złośliwego)

 • Badanie laryngologiczne
 • Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym
 • Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym
 • Badanie w kierunku wykrycia HPV (w przypadku pobrania wycinka)
 • USG szyi

Tryb zapraszania do Programu

Zgłoszenie do programu odbywać się będzie poprzez dwie drogi:

 1. osobiście (samo zgłoszenie) – rejestracja telefoniczna lub on-line
 2. poprzez lekarza POZ – współpracujących przy realizacji Projektu w WCO

Rejestracja telefoniczna:

Rejestracja osobista:

Przy rejestracji na badanie w ramach Programu konieczne będzie wypełnienie ankiety nt. występowania u chętnej osoby wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi.

 

Autor projektu

Specjalista otolaryngologii oraz otorynolaryngologii dziecięcej. 

Jest uznanym w Polsce i Europie autorytetem w zakresie otolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi.

Nauczyciel akademicki.

 

Pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził techniki endoskopowe w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych. Wykładowca oraz instruktor na polskich i zagranicznych kursach chirurgii głowy i szyi oraz chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu otolaryngologii. Prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy Szyi. Sekretarz generealny European Head and Neck Society.
Profesor Golusiński posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym dzieci i dorosłych.

Autor pilotażowego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowanego w latach 2014-2015 w województwie wielkopolskim, który otrzymał – decyzją Kapituły Certyfikacyjnej- Certyfikat Marka Wielkopolski – Greater Thing from Greater Poland – Wielkarzecz z Wielkopolski oraz pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych (opinia Prezesa AOTM nr 157/2014 z dnia 21 lipca 2014).

Autor I Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH GOLUSIŃSKI

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH GOLUSIŃSKI

Partnerzy

Program Profilaktyki pn. „ Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”  przeprowadza

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Garbary 15, 61- 866 Poznań

Biuro Projektu

+48 61 88 50 729

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Koordynator programu profilaktyki:

Hanna Przydatek

Hanna Przydatek

hanna.przydatek@wco.pl

Kinga Dziubałka

Kinga Dziubałka

kinga.dziubalka@wco.pl