Dla lekarza POZ

Zapraszamy do współpracy Placówki POZ!

Aktualizacja 1.02.2023 r.: Nabór placówek został zakończony. Dziękujemy za przesyłanie ofert wszystkim zainteresowanym. 

Jeśli w Państwa przychodni pracuje minimum jeden lekarz rodzinny, chcą Państwo skorzystać z bezpłatnego szkolenia dla lekarzy z zakresu epidemiologii, profilaktyki i leczenia nowotworów głowy i szyi oraz zwiększyć swój budżet, zapraszamy do przystąpienia do Programu!

Warunki współpracy w ramach projektu

W załączniku „Warunki współpracy w ramach projektu” znajdą Państwo opisane założenia programu oraz rolę lekarza POZ w Programie Profilaktyki NGiSz, a także warunki zawarcia umowy i rozliczeń.

Dokumentacja konkursowa

W pliku „Dokumentacja konkursowa” znajdą Państwo wszelkie formularze niezbędne do złożenia oferty w ramach Programu. Aktualny nabór konkursowy trwa do 27.01.2023 r. Prosimy nie zwlekać z wysłaniem dokumentacji!

Instrukcja dotycząca wypełniania dokumentów:

Aby przystąpić do naboru konkursowego należy wypełnić i przesłać dokumentację konkursową, w której:
– Formularz Ofertowy wraz z Oświadczeniem o spełnieniu warunków (Załącznik nr 1) oraz Formularz dotyczący spełnienia kryteriów (Załącznik nr 2) należy wypełnić- wypełnia je osoba uprawniona z placówki. Jeśli do tego zadania zostanie oddelegowany inny pracownik, do dokumentacji powinno być dołączone upoważnienie,
– Umowę o współpracy, stanowiącą załącznik nr 3 oraz załączniki do niej dołączone należy zaparafować z każdej strony- umowa jest tylko do wglądu, będzie ona podpisywana dopiero po zakończeniu konkursu.

Wypełnione i zaparafowane dokumenty należy włożyć do koperty opieczętowanej pieczątką POZ i wysłać na adres:

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

z dopiskiem: KONKURS OFERT PNGS.

 

Zapraszamy do współpracy!

Ogłoszenie o naborze POZ