Informacja dot. badań profilaktycznych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (aktualizacja: 30.03.2020 r.)

Informacja dot. badań profilaktycznych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (aktualizacja: 30.03.2020 r.)

Szanowni Pacjenci!

W związku z zarządzeniem Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz decyzją Kierownika Projektu- Pana prof. Wojciecha Golusińskiego, Poradnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi wstrzymuje pracę do końca maja br. Umówione wizyty zostaną przełożone na czerwiec- prosimy oczekiwać kontaktu od koordynatora Projektu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem pngs@wco.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 603 942 135.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy Państwu dużo zdrowia!

Zespół Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji telewizyjnego spotu edukacyjnego dla pacjentów z grupy docelowej, w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji telewizyjnego spotu edukacyjnego dla pacjentów z grupy docelowej, w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Rozeznanie rynku dotyczące emisji spotu edukacyjnego

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem projektu pn. “Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim” przez Wielkopolskie Centrum Onkologii zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na emisję spotu edukacyjnego, mającego zachęcić osoby z grupy docelowej pacjentów do badań przesiewowych. Poniżej znajdą Państwo opis zadania oraz kryteria wyboru Wykonawcy.

Projekt: Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Termin realizacji: kwiecień/maj 2020

Budżet na realizację zadania: 11 487,40  zł brutto

Opis zadania: Spot edukacyjny opracowany w ramach budowania świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi.

Grupa docelowa: osoby w wieku 40-65 lat, zamieszkujące województwo lubuskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie, znajdujące się w podwyższonej grupie ryzyka tzn. palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz narażone na zakażenie wirusem HPV lub osoby, u których przez ponad trzy tygodnie występują objawy niezwiązane z infekcją dróg oddechowych tj.:

– pieczenie języka,

– niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo biały naloty w jamie ustnej,

– ból gardła,

– przewlekła chrypka,

– guz na szyi,

– niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

– ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłosić się na bezpłatne badania przesiewowe do Wielkopolskiego Centrum Onkologii lub innych ośrodków specjalistycznych, wykonujących badania. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 88 50 729 lub na stronie internetowej www.oppngis.pl.

Spot edukacyjny ma charakter informacyjny, prosty przekaz oraz język zrozumiały dla odbiorców. Został on wcześniej przygotowany na potrzeby projektu, trwa 60 sekund. Wielkopolskie Centrum Onkologii posiada aktualną licencję na jego rozpowszechnienie.

Opis przedmiotu rozeznania zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest emisja spotu edukacyjnego w lokalnych stacjach telewizyjnych na terenie wsparcia projektu – województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie w czasie antenowym ułożonym tak, aby odbiorcami była grupa docelowa pacjentów.

Kryterium oceny w 100% będzie cena.

Przygotowane oferty proszę o przesłanie mailowo na adres pngs@wco.pl do 9 marca 2020 roku do godz. 14:00. W ofercie proszę o podanie ceny za emisję jednego spotu, ilość przewidzianych emisji w ramach oferty oraz cenę całkowitą za emisję spotu edukacyjnego.

Z wyrazami szacunku,

Sandra Roczeń

Trwa nabór placówek POZ

Trwa nabór placówek POZ

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa nabór placówek POZ w ramach naszego Programu. Zachęcamy do współpracy wszystkie przychodnie i poradnie lekarza rodzinnego, spełniającego poniższe warunki:

  • podpisana umowa z NFZ,
  • siedziba na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego lub lubuskiego.

 Wszystkie załączniki niezbędne do przystąpienia do konkursu wraz z instrukcją, znajdują się w zakładce → „Dla Lekarza POZ” . Wypełnione i zaparafowane dokumenty należy przesłać na adres:

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
z dopiskiem: KONKURS OFERT PNGiS

Co zyskają Państwo przystępując do Programu?
– wynagrodzenie za każdego skierowanego Pacjenta,
– bezpłatne szkolenie z zakresu nowotworów głowy i szyi, przeprowadzone przez specjalistów Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
– udział w jedynym w Europie, nowatorskim programie screeningowym,
– zwiększenie zaufania do lekarza przez Pacjentów.

Aktualny nabór placówek trwa do 20 marca br. Prosimy nie zwlekać z wysłaniem dokumentów, ponieważ dokumenty otrzymane po tej dacie nie będą brane pod uwagę w naborze.

Liczba przyjmowanych do Programu placówek jest ograniczona!

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji telewizyjnego spotu edukacyjnego dla pacjentów z grupy docelowej, w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru logopedy i psychologa do przeprowadzenia programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Rozeznanie rynku – psycholog, logopeda

Dotyczy: projektu Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Program wsparcia emocjonalnego”

Termin realizacji: marzec 2020 – grudzień  2020

Opis zadania: Przeprowadzenie programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych w projekcie. Chorzy w ramach projektu będą mogli skorzystać z 1,5- godzinnego spotkania z psychologiem oraz logopedą. Wsparcie zaplanowane jest dla 50 pacjentów, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.

Pomiar wskaźnika: Lista obecności

Liczba uczestników: 50 pacjentów

Liczba godzin spotkań w ramach wsparcia: 75 h (50 x 1,5h)

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Miejsce realizacji zadania: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 w Poznaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku: psycholog/logopeda,

– posiadać wiedzę dotyczącą postępowania z pacjentami onkologicznymi,

Ofertę należy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 14:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl  lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu (pok. 19).
Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729, 518 241 925.

Aktualizacja (27.02.2020r.): Ze względu na wpłynięcie niedostatecznej liczby zgłoszeń, termin składania ofert został przedłużony do 31 marca br.

Wydłużenie okresu realizacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Wydłużenie okresu realizacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji Departamentu Oceny Inwestycji, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi V PO WER z dnia 27 stycznia br., informujemy, że okres realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0002/16 pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, został wydłużony do dnia 31.12.2020 r. !

Tym samym badania prowadzone w ramach programu będą trwały do końca bieżącego roku. Przedłużony zostanie również nabór konkursowy placówek POZ.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy wobec tego kontaktu!

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji telewizyjnego spotu edukacyjnego dla pacjentów z grupy docelowej, w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów z USG szyi dla lekarzy POZ w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 2 warsztatów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, o numerze identyfikacyjnym POWR.05.01.00-00-0002/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego na lata 2014-2020.

 

Tematyka: Warsztaty szkoleniowe – USG szyi dla lekarzy POZ:

– wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej głowy i szyi,

– badanie USG układu chłonnego głowy i szyi – anatomia, topografia, przerzuty, diagnostyka różnicowa,

– badanie USG gruczołów ślinowych – anatomia, topografia, kamica, zapalenia, nowotwory, diagnostyka różnicowa,

– badanie USG tarczycy i przytarczyc – anatomia, topografia, zmiany ogniskowe, zapalenia, nowotwory, diagnostyka różnicowa.

Termin warsztatów- 15-16.02.2020 r.

Miejsce realizacji warsztatów: Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medica Pro Familia”, 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 16a

Liczba uczestników w grupie: 10 uczestników

Liczba godzin warsztatów: 10 godzin x 2 spotkania (1 grupa)

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien:

– posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń/warsztatów w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania,

– specjalizację z laryngologii/otolaryngologii,

– posiadać praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej głowy i szyi,

– doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi.

Ofertę należy składać do 31 stycznia 2020 roku do godziny 10:00 mailowo na adres violetta@lopusiewicz.pl lub osobiście w rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej „Medica Pro Familia” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębicka 16a.

 

Organizator warsztatów:

Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia