PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH GOLUSIŃSKI

Autor projektu

Specjalista otolaryngologii oraz otorynolaryngologii dziecięcej. 

Jest uznanym w Polsce i Europie autorytetem w zakresie otolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi.

Nauczyciel akademicki.

 

Pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził techniki endoskopowe w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych. Wykładowca oraz instruktor na polskich i zagranicznych kursach chirurgii głowy i szyi oraz chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu otolaryngologii. Prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy Szyi. Sekretarz generealny European Head and Neck Society.
Profesor Golusiński posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym dzieci i dorosłych.

Autor pilotażowego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowanego w latach 2014-2015 w województwie wielkopolskim, który otrzymał – decyzją Kapituły Certyfikacyjnej- Certyfikat Marka Wielkopolski – Greater Thing from Greater Poland – Wielkarzecz z Wielkopolski oraz pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych (opinia Prezesa AOTM nr 157/2014 z dnia 21 lipca 2014).

Autor I Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH GOLUSIŃSKI

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH GOLUSIŃSKI

kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu