Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 27.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 27.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego odbywającego się w dniach 23-27.09.2018 roku w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 1 wykładu dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Tematyka: Profilaktyka i leczenie nowotworów głowy i szyi – informacje dla pacjentów

Termin wykładu: 27.09.2018

Miejsce realizacji obozu: Hotel „Przylesie”, Sierosław

Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi

Liczba godzin wykładów 2018: 2 godziny

 

Zmianie może ulec liczba uczestników obozu rehabilitacyjnego.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania,

– specjalizację z laryngologii,

– doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi.

 

 

Ofertę należy składać do 21 września 2018 roku do godziny 10:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl .

 

Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładów i warsztatów z fizjoterapii dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 23-27 września 2018 roku

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia wykładów i warsztatów dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego odbywającego się w dniach 23-27.09.2018 roku w ramach projektu „ Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 10 godzin wykładów i warsztatów fizjoterapeutycznych dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu.

Tematyka:

1. Zajęcia treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

2. Zajęcia kształtowania wydolności ogólnej z wykorzystaniem elementów nornic walking u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

3. Zajęcia kształtowania koordynacji, siły oraz właściwych zakresów ruchów w obrębie barkowej i kończyn górnych u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

4. Zajęcia sprawności ogólnej z wykorzystaniem elementów zespołowych gier sportowych.

5. Zajęcia kształtowania równowagi oraz sprawności ogólnej z wykorzystaniem przyrządów równoważnych oraz gum rehabilitacyjnych.

Termin realizacji obozu: 23-27.09.2018

Miejsce realizacji obozu: Hotel „Przylesie”, Sierosław

Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi

Liczba godzin wykładów i warsztatów 2018 : 10 godzin

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– doświadczenia w pracy naukowej i dydaktycznej na wyższej uczelni kształcącej fizjoterapeutów lub prowadzenia badań naukowych w zakresie fizjoterapii onkologicznej

– znajomości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów onkologicznych w rejonie głowy i szyi

Ofertę należy składać do 21 września 2018 roku do godziny 10:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl.

Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925

Program VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Program VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Dzień medialny: 17 września 2018 roku, godz. 10:00

Konferencja prasowa informująca o problemie nowotworów głowy i szyi, promująca Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz przedstawiająca historie pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

PROGRAM KONFERENCJI

 1. Powitanie zebranych gości

        prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

 1. Przedstawienie Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce

       lek. Piotr Machczyński

 1. Przedstawienie Zespołu realizującego Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce.

     4. Wystąpienia lekarzy, fizjoterapeuty, neurologopedy, psychologa, pielęgniarki, przedstawiciela organizacji   pacjenckich.

Miejsce konferencji: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Garbary 15, Poznań, sala 1325 (I piętro).

Dzień współpracy z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia: 18 września 2018 roku, godzina 11:00

Debata na temat usprawnienia działalności podmiotów publicznych w leczeniu pacjentów onkologicznych.

PROGRAM DEBATY

 1. Powitanie przybyłych gości

       prof. Julian Malicki Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 1. VI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce

       prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

 1. Programy Profilaktyczne realizowane w Polsce i na terenie województwa wielkopolskiego – blaski i cienie

       dr n. med. Agnieszka Dyzmann- Sroka

 1. Rola organizacji pacjenckich w poprawie jakości życia chorych na nowotwory głowy i szyi

      dr hab. Sławomir Marszałek

 1. Wystąpienia przedstawicieli samorządów

       Pan Jędrzej Solarski – Wiceprezydent Miasta Poznania Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

      Pani Zofia Borowska – Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego       Oddziału Wojewódzkiego NFZ

      Pani Marlena Sierszchulska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa     Wielkopolskiego

 1. Dyskusja

Miejsce debaty: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, sala 3071 (III piętro).

Dzień badań profilaktycznych: 19 września 2018 roku, godziny 8:30 – 16:30

Bezpłatne badania przesiewowe, bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów w wieku 40-65 lat, zamieszkujących województwo lubuskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie. Badania prowadzone w Poradni Onkologii Laryngologicznej (gabinet 1010, 1. piętro) w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, Poznań.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu 61 88 50 729 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00.

Dzień edukacji: 20 września 2018 roku

Wykłady na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17 oraz Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, ul. St. Kwaśniewskiego 2.

Dzień warsztatów dotyczący opieki po leczeniu: 21 września 2018 roku, godziny 9:00 – 12:00

AGENDA WARSZTATÓW:

9:00 – 10:15 Prezentacja postępowania fizjoterapeutycznego i onkologopedycznego u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (dr hab. Sławomir Marszałek – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata, mgr Dominika Kozłowska – onkologopeda w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu)

Przedstawione zostaną elementy specjalistycznej terapii, które mogą być wykorzystywane przez członków zespołu opiekującego się chorymi oraz przez samych chorych w ramach autoterapii. Prezentacja będzie dotyczyć dysfunkcji szczególnie zaburzających jakość życia: po całkowitym usunięciu krtani, po resekcji języka oraz po resekcji guza ślinianki przyusznej.

10:30 – 11:00 Niedosłuch występujący po leczeniu onkologicznym (lek. med. Teresa Michalska – Piechowiak Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)

Radykalne leczenie  onkologiczne chorych wiąże się z znacznym obniżeniem jakości życia   w wielu aspektach zdrowia , jednym z nich jest słuch. Pacjenci bardzo często uświadamiają sobie skutki leczenie po fakcie. Wdrożenie rehabilitacji słuchu ma na celu usprawnienie funkcjonowania chorych poprzez poprawę jakości rozumienia mowy, porozumiewania się z otoczeniem i poprawę jakości życia.

11:15 – 12:00 Opieka pielęgniarska u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (mgr Anita Szymańska – Pielęgniarka oddziałowa Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)

Leczenie zaawansowanych nowotworów głowy i szyi powoduje oprócz zagrożenia życia pacjenta, szereg dysfunkcji, takich jak: utrata mowy, zmiana sposobu odżywiania, ograniczenie procesu komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych zmysłów, zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie poczucie wykluczenia z życia społecznego i znacznego utrudnienia wykonywania codziennych czynności.

Personel pielęgniarski stanowi istotny element terapii, oprócz roli edukatora w zakresie pielęgnacji potrafi zmotywować pacjenta do walki z chorobą, wyciszyć nadmierne emocje oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga pewnych kompetencji psychologicznych, takich jak empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy terapeutycznej, odczytywanie sygnałów niewerbalnych i inne. Okaleczenie fizyczne, utrata pełnionych funkcji zawodowych, rodzinnych i społecznych, powoduje zepchnięcie chorego na margines życia społecznego. Pielęgniarka jest zatem ogniwem zespołu terapeutycznego, która skupia swoje działania na rozwiązaniu problemów pielęgnacyjnych, które pojawiają się na trudnej drodze do wyzdrowienia.

Miejsce warsztatów: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15, Poznań, sala 1325 (I piętro).

 

Główny Partner Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi: 

VI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

 

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI       

17 – 21 WRZEŚNIA 2018

 

W ramach kampanii profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnej Make Sense w dniach 17 – 21 września 2018 roku odbędzie się VI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi pod hasłem Po stronie przeżycia. W ramach tej kampanii społecznej po raz kolejny w polskich szpitalach i przychodniach prowadzone będą bezpłatne badania, działania edukacyjne mające na celu zwiększyć świadomość opinii publicznej oraz szkolenia dla licealistów, studentów a także specjalistów z dziedziny logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa w opiece pacjenta z nowotworami głowy i szyi.

 

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu VI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

– 17 września:  Dzień medialny – konferencja prasowa informująca o problemie nowotworów głowy i szyi, promująca Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz przedstawiająca historie pacjentów z nowotworami głowy i szyi,

– 18 września: Dzień współpracy z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia – debata na temat usprawnienia działalności różnych podmiotów publicznych w leczeniu pacjentów onkologicznych,

– 19 września: Dzień badań profilaktycznych – bezpłatne badania przesiewowe dla pacjentów w wieku 40-65 lat, zamieszkujących województwo lubuskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie,

– 20 września – Edukacja – wykład dla licealistów oraz studentów na temat problemu nowotworów głowy i szyi,

– 21 września – Opieka po leczeniu – wykład z fizjoterapii i logopedii na temat trzech najczęstszych dysfunkcji u pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz warsztaty dla specjalistów na temat pielęgnacji chorego po przebytym leczeniu.

 

Wykaz ośrodków biorących udział w VI Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi znajdą Państwo pod linkiem WYKAZ_OŚRODKÓW_-_tydzień_profilaktyki_2018 oraz szczegóły na temat działalności Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach kampanii znajdą Państwo na stronach www.oppngis.pl, www.wco.pl/aktualnosci, www.glowaiszyja.pl/aktualnosci oraz na Facebooku – Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 

Kampania Make Sense

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą co do częstości występowania grupę nowotworów złośliwych na świecie. W ostatnich latach coraz częściej raki te rozpoznaje się u osób młodych. Szacuje się, że w około 70 proc. przypadków przyczyną nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Jest on bardzo rozpowszechniony, zidentyfikowano ponad 100 jego typów. U większości osób zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego rozwija się bez żadnych objawów. Niekiedy zanim dojdzie do zakażenia, wirus może być nieaktywny przez długi czas.

Kampania Make Sense, prowadzona przez European Head and Neck Society (EHNS), ma na celu podniesienie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi, długofalowo poprawiając wyniki leczenia poprzez: edukację, zwracanie uwagi na wczesne objawy choroby i ewentualne skierowanie na multidyscyplinarne leczenie.

Wczesne rozpoznanie jest podstawą skutecznego leczenia nowotworów głowy i szyi w wielospecjalistycznych ośrodkach. Skuteczna opieka po leczeniu może ułatwić powrót pacjenta do aktywności społecznej, zmniejsza szansę wystąpienia wznowy, oraz co najważniejsze, sprzyja poprawie wyników leczenia.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make Sense, którą zainicjowało i prowadzi EHNS w ścisłej współpracy ze środowiskami medycznymi oraz stowarzyszeniami pacjentów.

W Polsce akcja prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, instytucję skupiającą specjalistów z wielu dziedzin medycyny prowadzących opiekę nad chorymi z nowotworami głowy i szyi. Towarzystwo jest członkiem International Federation of Head & Neck Oncologic Societies (IFHNOS) oraz ściśle współpracuje z EHNS.

Inicjatorem Kampanii w Polsce jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, twórca Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Nowotwory regionu głowy i szyi

Termin nowotwory głowy i szyi obejmuje wszystkie nowotwory górnego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej w tym: wargę, jamę ustną, język, gardło środkowe (migdałki), jamę nosowo-gardłową, gardło dolne, krtań, nos, zatoki przynosowe, podstawę czaszki, oczodół, ślinianki, ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, nowotwory zlokalizowane na szyi (układ chłonny, tarczyca) oraz skórę głowy i szyi.

Zgodnie z aktualnymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w ostatnich latach nowotwory głowy i szyi, tj. wg ICD-X (C00-C15; C30-C33; C69; C73) stanowiły około 8% wszystkich nowotworów rozpoznanych u mężczyzn oraz 5% u kobiet. Specjalistom z zakresu leczenia tych nowotworów powyższe statystyki wydają się zaniżone. Dane WHO pokazują, iż każdego roku na świecie rozpoznaje się 600 000 nowych zachorowań na nowotwory głowy    i szyi, a 350 000 osób umiera z tym rozpoznaniem.

Szczegółowe badania przeprowadzone przez Wielkopolski Rejestr Nowotworów (Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów), wykazały, że w Wielkopolsce w 2014 roku nowotwory złośliwe głowy i szyi (rozumiane szeroko tj. C00-C15; C30-C33; C69; C73) stanowiły czwartą u mężczyzn i piątą u kobiet przyczynę zachorowalności. W analizowanym okresie zgłoszono 1124 nowe zachorowania, co w stosunku do roku 1999 oznacza wzrost o 38%. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż tempo wzrostu nowo rozpoznawanych nowotworów przyspiesza, gdyż przyrost roczny (2014/2013) wyniósł 5%. Dane te wydają się odzwierciedlać sytuację ogólnokrajową.

Rysunek 1.  Zachorowania na nowotwory głowy i szyi, ASR 2014.

 

Nowotwory głowy i szyi ze względu na swoje umiejscowienie rozwijają się skrycie i wywołują objawy niezwiązane z infekcją górnych dróg oddechowych, takie jak:

– pieczenie języka,

– niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,

– ból gardła,

– przewlekła chrypka,

– guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

– ból w trakcie oraz problemy z przełykaniem.

W odpowiedzi na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi, które najczęściej wykrywane są w III i IV stopniu zaawansowania, kiedy to medycyna jest      w stanie zaoferować jedynie leczenie paliatywne z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego powstał Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, którego głównym celem jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, mało inwazyjne leczenie oraz szybki powrót pacjenta do zdrowia/pracy.

Ideą Programu jest udzielenie świadczeń pacjentom z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi, do których należą osoby palące, nadużywające alkoholu oraz narażone na infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego lub mające jeden   z sześciu powyższych objawów utrzymujący się przez 3 tygodnie pozwalając na bezpłatną wizytę u specjalisty otolaryngologa bez skierowania i bez kolejki.

W związku z wczesnym wykrywaniem zmian nowotworowych profesor Wojciech Golusiński wraz z zespołem, w ramach VI Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi zaprasza na bezpłatne badania 19 września 2018 roku do Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu. Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00 pod numerem telefonu 61 88 50 729.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach www.oppngis.pl, www.wco.pl/aktualnosci, www.glowaiszyja.pl/aktualnosci oraz na Facebooku – Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 

Główny Partner Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi: 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia szkoleń dla personelu POZ dotyczące nowotworów w obrębie jamy ustnej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia szkoleń dla personelu POZ dotyczące nowotworów w obrębie jamy ustnej w ramach projektu „ Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

 

 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 6 szkoleń w roku 2018.

Celem zapytania jest wybór Wykładowcy do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu. W wyniku zrealizowanych szkoleń  lekarze POZ podniosą kompetencje w zakresie nowotworów w rejonie głowy i szyi.

Tematyka:

 1.  Epidemiologia  i profilaktyka najczęstszych nowotworów w obrębie jamy ustnej.
 2.  Diagnostyka kliniczna nowotworów jamy ustnej.

Czas trwania I szkolenia: 4h

Liczba uczestników w grupie: 20 lekarzy POZ

Liczba szkoleń 2018 : 6 szkoleń, 6 grup szkoleniowych

 

Terminy szkoleń: 21 kwietnia 2018r., 28 kwietnia 2018r.

Kolejne szkolenia ustalane będą na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Pytający zastrzega, że liczba szkoleń, godziny szkoleń, podane terminy oraz liczba uczestników szkoleń mogą ulec zmianie.

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń, przyjmujemy minimum 12 uczestników oraz maksimum 24 uczestników szkolenia.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania.
Ofertę należy składać do dnia 19 kwietnia do godziny 15:00 osobiście w pokoju 5002 ul. Garbary 15, Poznań, bądź mailowo na adres jaroslaw.lojewski@wco.pl .

 

Osoba do kontaktu:

Jarosław Łojewski 61 88 50 729

jaroslaw.lojewski@wco.pl