Trwa nabór placówek POZ

Trwa nabór placówek POZ

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa nabór placówek POZ w ramach naszego Programu. Zachęcamy do współpracy wszystkie przychodnie i poradnie lekarza rodzinnego, spełniającego poniższe warunki:

  • podpisana umowa z NFZ,
  • siedziba na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego lub lubuskiego.

 Wszystkie załączniki niezbędne do przystąpienia do konkursu wraz z instrukcją, znajdują się w zakładce → „Dla Lekarza POZ” . Wypełnione i zaparafowane dokumenty należy przesłać na adres:

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
z dopiskiem: KONKURS OFERT PNGiS

Co zyskają Państwo przystępując do Programu?
– wynagrodzenie za każdego skierowanego Pacjenta,
– bezpłatne szkolenie z zakresu nowotworów głowy i szyi, przeprowadzone przez specjalistów Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
– udział w jedynym w Europie, nowatorskim programie screeningowym,
– zwiększenie zaufania do lekarza przez Pacjentów.

Aktualny nabór placówek trwa do 20 marca br. Prosimy nie zwlekać z wysłaniem dokumentów, ponieważ dokumenty otrzymane po tej dacie nie będą brane pod uwagę w naborze.

Liczba przyjmowanych do Programu placówek jest ograniczona!

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru logopedy i psychologa do przeprowadzenia programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych  w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru logopedy i psychologa do przeprowadzenia programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”

Rozeznanie rynku – psycholog, logopeda

Dotyczy: projektu Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Program wsparcia emocjonalnego”

Termin realizacji: marzec 2020 – grudzień  2020

Opis zadania: Przeprowadzenie programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi, zdiagnozowanych w projekcie. Chorzy w ramach projektu będą mogli skorzystać z 1,5- godzinnego spotkania z psychologiem oraz logopedą. Wsparcie zaplanowane jest dla 50 pacjentów, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.

Pomiar wskaźnika: Lista obecności

Liczba uczestników: 50 pacjentów

Liczba godzin spotkań w ramach wsparcia: 75 h (50 x 1,5h)

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Miejsce realizacji zadania: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 w Poznaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku: psycholog/logopeda,

– posiadać wiedzę dotyczącą postępowania z pacjentami onkologicznymi,

Ofertę należy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 14:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl  lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu (pok. 19).
Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729, 518 241 925.

Aktualizacja (25.02.2020r.): Ze względu na wpłynięcie niedostatecznej liczby zgłoszeń, termin składania ofert został przedłużony do 30 kwietnia br.

Wydłużenie okresu realizacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Wydłużenie okresu realizacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji Departamentu Oceny Inwestycji, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi V PO WER z dnia 27 stycznia br., informujemy, że okres realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0002/16 pn. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, został wydłużony do dnia 31.12.2020 r. !

Tym samym badania prowadzone w ramach programu będą trwały do końca bieżącego roku. Przedłużony zostanie również nabór konkursowy placówek POZ.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy wobec tego kontaktu!