Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów z USG szyi dla lekarzy POZ w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów z USG szyi dla lekarzy POZ w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 2 warsztatów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, o numerze identyfikacyjnym POWR.05.01.00-00-0002/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego na lata 2014-2020.

 

Tematyka: Warsztaty szkoleniowe – USG szyi dla lekarzy POZ:

– wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej głowy i szyi,

– badanie USG układu chłonnego głowy i szyi – anatomia, topografia, przerzuty, diagnostyka różnicowa,

– badanie USG gruczołów ślinowych – anatomia, topografia, kamica, zapalenia, nowotwory, diagnostyka różnicowa,

– badanie USG tarczycy i przytarczyc – anatomia, topografia, zmiany ogniskowe, zapalenia, nowotwory, diagnostyka różnicowa.

Termin warsztatów- 15-16.02.2020 r.

Miejsce realizacji warsztatów: Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medica Pro Familia”, 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 16a

Liczba uczestników w grupie: 10 uczestników

Liczba godzin warsztatów: 10 godzin x 2 spotkania (1 grupa)

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien:

– posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń/warsztatów w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania,

– specjalizację z laryngologii/otolaryngologii,

– posiadać praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej głowy i szyi,

– doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi.

Ofertę należy składać do 31 stycznia 2020 roku do godziny 10:00 mailowo na adres violetta@lopusiewicz.pl lub osobiście w rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej „Medica Pro Familia” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębicka 16a.

 

Organizator warsztatów:

Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

 

Nowe placówki POZ przystąpiły do Programu!

Nowe placówki POZ przystąpiły do Programu!

W dniu 13 stycznia br. nastąpiło otwarcie ofert z naboru konkursowego na placówki POZ, współpracujące z Wielopolskim Centrum Onkologii w Ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Spośród otrzymanych ofert, wszystkie spełniły kryteria wymagane do przystąpienia do Projektu. Takim sposobem, świadczenia lekarza POZ udzielać będą 4 nowe placówki:

  • Centrum Medyczne KORMED z Robakowa k. Gądek
  • Przychodnia PIOMED z Kalisza
  • Przychodnia Vita ze Srzelec Krajeńskich
  • Przychodnia Prima Familia z Gorzowa Wielkopolskiego

Informacje o udzielanych świadczeniach i rejestracji otrzymają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu dostępny w zakładce Lista Placówek POZ.

Przypominamy, że nabór konkursowy placówek POZ wciąż trwa! Oferty przyjmowane są w Kancelarii Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu do dnia 20.03.2020 r.  Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce Dla lekarza POZ. Zapraszamy do współpracy!