Podsumowanie obozu rehabilitacyjnego

Podsumowanie obozu rehabilitacyjnego

W minionym tygodniu pomiędzy 21 a 25 października odbył się trzeci już obóz rehabilitacyjny dla Pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Uczestnicy mieli okazję wypoczywać w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Przez 5 dni wybrani pacjenci korzystali z zajęć i rozmów ze specjalistami: fizjoterapeutą,  logopedą, psychologiem i laryngologiem. W programie obozu znalazły się ćwiczenia ruchowe z zastosowaniem różnego rodzaju przyrządów (piłki, kijki do nordic walking’u, gumy), warsztaty z nauki mowy, masażu logopedycznego. Obozowicze mogli również dowiedzieć się, jak zachować pamięć do późnego wieku, a także jak dbać o siebie po zabiegach operacyjnych. Wszystkie zajęcia cieszyły się uznaniem- uczestnicy chwalili sobie zarówno przygotowanie wykładowców, jak też Ośrodek, który znajduje się w spokojnej, leśnej okolicy. Na zakończenie obozu Stowarzyszenie Osób z nowotworami Glowy i Szyi zorganizowało pożegnalne ognisko dla uczestników i ich rodzin, podczas którego wszyscy mogli się wymienić swoimi wrażeniami. Cieszymy się, że obóz spotkał się z takim zainteresowaniem. Pozytywne opinie uczestników tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że takie wyjazdy są potrzebne nie tylko ze względu na konieczność przekazania niezbędnej wiedzy chorym z nowotworami głowy i szyi, ale również w celu integrowania ich. Jak podsumował jeden z uczestników – było to pierwsze 5 dni po operacji, które poświęcił tylko sobie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, a Stowarzyszeniu Pacjentów z Nowotworami Głowy i Szyi za pomoc w organizacji przedsięwzięcia!

Obóz był całkowicie sfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania Programu „Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. wykonania informatora dla chorych z NGiS podczas obozu rehabilitacyjnego

Zapytanie ofertowe dot. wykonania informatora dla chorych z NGiS podczas obozu rehabilitacyjnego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Obozy rehabilitacyjne dla chorych z NGiS z decydentami” ramach projektu pn. „Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim”, proszę o przesłanie oferty na wykonanie materiałów edukacyjnych dla uczestników obozu rehabilitacyjnego. Poniżej specyfikacja:

Format: A4

Objętość: 24 strony

Kolorystyka: Kolor

Papier (okładka): kreda błysk lub mat 250 g

Papier (wnętrze): kreda błysk lub  mat 170 g

Oprawa: Szyta po długim boku

Nakład: 20

Zadruk 4+4

Uprzejmie proszę o przedstawienie oferty zawierającej koszt wydruku wszystkich informatorów. Oferta powinna zostać złożona drogą mailową na adres hanna.przydatek@wco.pl lub sandra.roczen@wco.pl, do dnia 18.10.2019r.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania informatora dla chorych z NGiS podczas obozu rehabilitacyjnego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów i warsztatów fizjoterapeutycznych dla pacjentów onkologicznych w ramach Programu

      W ramach projektu Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorski, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 21-25 października 2019 roku organizuje obóz rehabilitacyjny dla chorych z nowotworami głowy i szyi.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 11 godzin wykładów i warsztatów fizjoterapeutycznych dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu.

Tematyka:
1. Zajęcia treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
2. Zajęcia kształtowania wydolności ogólnej z wykorzystaniem elementów nornic walking u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
3. Zajęcia kształtowania koordynacji, siły oraz właściwych zakresów ruchów w obrębie barkowej i kończyn górnych u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.
4. Zajęcia sprawności ogólnej z wykorzystaniem elementów zespołowych gier sportowych.
5. Zajęcia kształtowania równowagi oraz sprawności ogólnej z wykorzystaniem przyrządów równoważnych oraz gum rehabilitacyjnych.

Termin realizacji obozu: 21-25 październik 2019 r.
Miejsce realizacji obozu: Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie
Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Liczba godzin wykładów i warsztatów: 11 godzin (11x 60 minut)

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:
– posiadać doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej na wyższej uczelni kształcącej fizjoterapeutów lub w prowadzeniu badań naukowych w zakresie fizjoterapii onkologicznej,
– posiadać wiedzę dotyczącą postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

Ofertę należy składać do 16 października 2019 roku do godziny 12:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu (pok. 19). Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925