Konferencja dla lekarzy POZ

Konferencja dla lekarzy POZ

W ostatnią sobotę 13 kwietnia 2019 r. w hotelu Andersia, mieszczącym się w Poznaniu przy pl. Andersa 3, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa ”Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości, perspektywy”. W ramach wydarzenia została przygotowana specjalna sesja poświęcona Programowi Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w której udział wzięli lekarze POZ współpracujący z Wielkopolskim Centrum Onkologii w ramach Projektu.

Podczas wydarzenia podsumowane zostały dotychczasowe działania w obrębie współpracy z Placówkami POZ. Lekarze mieli także możliwość wysłuchać prelekcji na temat guzów głowy i szyi. W drugiej części spotkania swoje prezentacje przedstawili fizjoterapeuta, foniatra oraz onkologopeda, którzy zapoznali Uczestników ze sposobami i istotą rehabilitacji wspomnianych nowotworów.

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania Lekarzy. Serdecznie dziękujemy za udział Uczestnikom, Organizatorom oraz Wykładowcom.