Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 27.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 27.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia wykładu dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego odbywającego się w dniach 23-27.09.2018 roku w ramach projektu pn. „Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 1 wykładu dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Tematyka: Profilaktyka i leczenie nowotworów głowy i szyi – informacje dla pacjentów

Termin wykładu: 27.09.2018

Miejsce realizacji obozu: Hotel „Przylesie”, Sierosław

Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi

Liczba godzin wykładów 2018: 2 godziny

 

Zmianie może ulec liczba uczestników obozu rehabilitacyjnego.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– posiadać doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania,

– specjalizację z laryngologii,

– doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi.

 

 

Ofertę należy składać do 21 września 2018 roku do godziny 10:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl .

 

Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wykładów i warsztatów z fizjoterapii dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego w terminie 23-27 września 2018 roku

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowcy do przeprowadzenia wykładów i warsztatów dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi podczas obozu rehabilitacyjnego odbywającego się w dniach 23-27.09.2018 roku w ramach projektu „ Realizacja Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 10 godzin wykładów i warsztatów fizjoterapeutycznych dla pacjentów onkologicznych w ramach ww. projektu.

Tematyka:

1. Zajęcia treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

2. Zajęcia kształtowania wydolności ogólnej z wykorzystaniem elementów nornic walking u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

3. Zajęcia kształtowania koordynacji, siły oraz właściwych zakresów ruchów w obrębie barkowej i kończyn górnych u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi.

4. Zajęcia sprawności ogólnej z wykorzystaniem elementów zespołowych gier sportowych.

5. Zajęcia kształtowania równowagi oraz sprawności ogólnej z wykorzystaniem przyrządów równoważnych oraz gum rehabilitacyjnych.

Termin realizacji obozu: 23-27.09.2018

Miejsce realizacji obozu: Hotel „Przylesie”, Sierosław

Liczba uczestników w grupie: 20 pacjentów z nowotworami głowy i szyi

Liczba godzin wykładów i warsztatów 2018 : 10 godzin

Zmianie może ulec liczba uczestników szkoleń.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

– doświadczenia w pracy naukowej i dydaktycznej na wyższej uczelni kształcącej fizjoterapeutów lub prowadzenia badań naukowych w zakresie fizjoterapii onkologicznej

– znajomości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów onkologicznych w rejonie głowy i szyi

Ofertę należy składać do 21 września 2018 roku do godziny 10:00 mailowo na adres sandra.roczen@wco.pl.

Osoba do kontaktu: Sandra Roczeń, tel. 61 88 50 729 lub 518 241 925

Program VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Program VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Dzień medialny: 17 września 2018 roku, godz. 10:00

Konferencja prasowa informująca o problemie nowotworów głowy i szyi, promująca Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz przedstawiająca historie pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

PROGRAM KONFERENCJI

  1. Powitanie zebranych gości

        prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

  1. Przedstawienie Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce

       lek. Piotr Machczyński

  1. Przedstawienie Zespołu realizującego Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce.

     4. Wystąpienia lekarzy, fizjoterapeuty, neurologopedy, psychologa, pielęgniarki, przedstawiciela organizacji   pacjenckich.

Miejsce konferencji: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Garbary 15, Poznań, sala 1325 (I piętro).

Dzień współpracy z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia: 18 września 2018 roku, godzina 11:00

Debata na temat usprawnienia działalności podmiotów publicznych w leczeniu pacjentów onkologicznych.

PROGRAM DEBATY

  1. Powitanie przybyłych gości

       prof. Julian Malicki Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

  1. VI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce

       prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

  1. Programy Profilaktyczne realizowane w Polsce i na terenie województwa wielkopolskiego – blaski i cienie

       dr n. med. Agnieszka Dyzmann- Sroka

  1. Rola organizacji pacjenckich w poprawie jakości życia chorych na nowotwory głowy i szyi

      dr hab. Sławomir Marszałek

  1. Wystąpienia przedstawicieli samorządów

       Pan Jędrzej Solarski – Wiceprezydent Miasta Poznania Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

      Pani Zofia Borowska – Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego       Oddziału Wojewódzkiego NFZ

      Pani Marlena Sierszchulska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa     Wielkopolskiego

  1. Dyskusja

Miejsce debaty: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, sala 3071 (III piętro).

Dzień badań profilaktycznych: 19 września 2018 roku, godziny 8:30 – 16:30

Bezpłatne badania przesiewowe, bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów w wieku 40-65 lat, zamieszkujących województwo lubuskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie. Badania prowadzone w Poradni Onkologii Laryngologicznej (gabinet 1010, 1. piętro) w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, Poznań.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu 61 88 50 729 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00.

Dzień edukacji: 20 września 2018 roku

Wykłady na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17 oraz Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, ul. St. Kwaśniewskiego 2.

Dzień warsztatów dotyczący opieki po leczeniu: 21 września 2018 roku, godziny 9:00 – 12:00

AGENDA WARSZTATÓW:

9:00 – 10:15 Prezentacja postępowania fizjoterapeutycznego i onkologopedycznego u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (dr hab. Sławomir Marszałek – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata, mgr Dominika Kozłowska – onkologopeda w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu)

Przedstawione zostaną elementy specjalistycznej terapii, które mogą być wykorzystywane przez członków zespołu opiekującego się chorymi oraz przez samych chorych w ramach autoterapii. Prezentacja będzie dotyczyć dysfunkcji szczególnie zaburzających jakość życia: po całkowitym usunięciu krtani, po resekcji języka oraz po resekcji guza ślinianki przyusznej.

10:30 – 11:00 Niedosłuch występujący po leczeniu onkologicznym (lek. med. Teresa Michalska – Piechowiak Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)

Radykalne leczenie  onkologiczne chorych wiąże się z znacznym obniżeniem jakości życia   w wielu aspektach zdrowia , jednym z nich jest słuch. Pacjenci bardzo często uświadamiają sobie skutki leczenie po fakcie. Wdrożenie rehabilitacji słuchu ma na celu usprawnienie funkcjonowania chorych poprzez poprawę jakości rozumienia mowy, porozumiewania się z otoczeniem i poprawę jakości życia.

11:15 – 12:00 Opieka pielęgniarska u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi (mgr Anita Szymańska – Pielęgniarka oddziałowa Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)

Leczenie zaawansowanych nowotworów głowy i szyi powoduje oprócz zagrożenia życia pacjenta, szereg dysfunkcji, takich jak: utrata mowy, zmiana sposobu odżywiania, ograniczenie procesu komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych zmysłów, zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie poczucie wykluczenia z życia społecznego i znacznego utrudnienia wykonywania codziennych czynności.

Personel pielęgniarski stanowi istotny element terapii, oprócz roli edukatora w zakresie pielęgnacji potrafi zmotywować pacjenta do walki z chorobą, wyciszyć nadmierne emocje oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga pewnych kompetencji psychologicznych, takich jak empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy terapeutycznej, odczytywanie sygnałów niewerbalnych i inne. Okaleczenie fizyczne, utrata pełnionych funkcji zawodowych, rodzinnych i społecznych, powoduje zepchnięcie chorego na margines życia społecznego. Pielęgniarka jest zatem ogniwem zespołu terapeutycznego, która skupia swoje działania na rozwiązaniu problemów pielęgnacyjnych, które pojawiają się na trudnej drodze do wyzdrowienia.

Miejsce warsztatów: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15, Poznań, sala 1325 (I piętro).

 

Główny Partner Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi: