I Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Strona główna Kontakt Mapa serwisu
Uwaga! Strona jest w przebudowie.

„Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Data publikacji: 01-09-2017, 14:32

186_fundusze_logo1504269203.jpg

 

 

 

 „Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”.

Wielkopolskie Centrum Onkologii  w Poznaniu realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Autorem Programu jest  prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi odnotowany w ostatniej dekadzie. Liczba nowych rozpoznań wzrosła o 25% tj. z 8 694 do 10 801 . Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na nowotwory głowy i szyi o 10%.  Projekt składa się z 4 filarów:
-EDUKACJA- popularyzacja zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia wśród lekarz pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz grupy docelowej, czyli pacjentów. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na upowszechnienie świadomości i wiedzy oraz działań profilaktycznych mogących skutecznie zwiększyć wykrywalność NGiSz we wczesnym stadium.
-PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI- w zakresie czynników ryzyka wczesnych objawów wśród odbiorców programu, poprzez: współprace z mediami, prowadzenie strony internetowej, organizacje tygodnia wiedzy  o NGiSz.
-PLATFORMA WSPÓŁPRACY-  nawiązanie współpracy z przedstawicielami władz i organizacjami skupiającymi pacjentów z  NGiSz nowotworowymi w kraju i w miarę możliwości za granicą. Założeniem platformy jest ciągła wymiana doświadczeń i wiedzy z zamieram realizacji wszystkich etapów programu.
-WSPARCIE EMOCJONALNE –organizacja co najmniej 2 spotkań dla chorych leczonych z powodu NGiSZ i ich rodzin z zespołami psychologiczno- socjalnymi, których celem jest wsparcie ich powrotu do normalnego życia.
Głównym celem projektu jest objęcie grupy docelowej 7500 mieszkańców (3000 kobiet i 4500 mężczyzn) województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego bezpłatnymi  świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyk. Grupą docelową będą osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka w wieku 40-65 lat tj.: są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak:
-pieczenie języka,
-niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
-ból gardła,
-przewlekła chrypka,
-guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, 
-ból w trakcie oraz problemy z przełykaniem.
Do grupy objętej programem można włączyć również osoby z wskazanej grupy wiekowej, u których wystąpił jeden z ww. objawów przez ponad 3 tygodnie.
 
Zapraszanie do programu odbywać się będzie dwutorowo:
-Poprzez lekarzy POZ: Uznano, że koniecznością jest włączenie do Programu lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, celem wcześniejszego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz wdrożenia skutecznego i mało inwazyjnego leczenia. Przewidziano współpracę z 60 placówkami POZ z obszaru 3 województw (Lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Każdy lekarz otrzyma niezbędne materiały edukacyjne ( w tym ankietę dotyczącą czynników ryzyka) oraz weźmie udział w szkoleniach przewidzianych w projekcie. Zadaniem lekarzy POZ będzie kwalifikacja pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych oraz edukacja.
-Samodzielnie: bezpośrednio do ośrodka specjalistycznego, w  wyniku działań edukacyjnych: ulotki wysyłane do lekarzy innych specjalności mających kontakt z osobami z grupy ryzyka. Przy rejestracji konieczne jest wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka.

 

Działania w obszarze wdrażania programu polityki zdrowotnej obejmują:
I.                    edukację kadry medycznej;  
II.                 podniesienie świadomości grupy docelowej i społeczeństwa;
III.               konsultacje z lekarzem POZ - ankieta dot. czynników ryzyka;
IV.              konsultacje u specjalisty z otolaryngologii połączonej z badaniem laryngologicznym uzupełnionym o badanie fiberoskopowe; 
V.                 Pogłębioną diagnostykę (badanie laryngologiczne z możliwością wykonania: USG szyi, pobrania wycinka zmiany z badaniem histopatologicznym, biopsji cienkoigłowej z badaniem cytologicznym, badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego)
Wdrożenie programu polityki zdrowotnej z zakresu nowotworów głowy i szyi jest działaniem koniecznym, a zaproponowane działania przyczynią się do zahamowania lub zmniejszenia niekorzystnych skutków na terenie całego kraju. 

 

Informacje dotyczące projektu będą aktualizowane na stronach:
www.oppngis.pl
www.wco.pl                                                                                                    
www.pngis.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria aktualności

186_fundusze_logo1504269203.jpg
186_logo41504269220.png

Strona główna Kontakt Mapa serwisu
Menu
Kalendarium